Kötelező biztosítás kárrendezés: mikor igen, mikor nem?

Hogyan indul a kötelező biztosítás kárrendezés?

Első körben egy kárral, amire kárigényünket benyújthatjuk. Első körben szükséges tisztázni, ki a szenvedője és ki az okozója a balesetnek, igaz, ez nem mindig teljesen fekete fehér. Fontos a baleset helyszínén már a helyzet pontos dokumentálása képekkel, leírással, esetleg szemtanúk bevonásával. Elviekben a sérült nyújtja be igényét a károkozó kötelező felelősség biztosítójánál, a kötelező biztosítás kárrendezés így a károkozó számára nem elérhető. Ugyanakkor gyakoriak az olyan esetek, ahol mindkét fél figyelmetlen volt, ilyenkor a biztosítók általában kármegosztást alkalmaznak. Számszerűsítik ki milyen mértékben tehető felelőssé és csak a fennmaradó arányban térítik az őt ért kárt. Tehát ha 40%-ban hibásnak bizonyulok és 100.000 Ft értékben csökkent az autóm értéke a baleset következtében, akkor csak a 100.000 Ft 60%-át, azaz 60.000 Ft-ot térít felém a biztosító a kötelező biztosítás kárrendezés során. Ha már sejtjük, hogy osztozunk a felelősségen, érdemes mindkét félnek jeleznie igényét, a biztosítók ilyenkor egymás közt megállapítják, melyik ügyfélnek mire van jogalapja. A kötelező biztosítás károkozás esetén értelemszerűen nem vehető igénybe, ha teljes mértékben minket állapít meg károkozónak a biztosító.

A kötelező biztosítás kárrendezés törvényi háttere

A biztosítási kárrendezés szabályai nem csupán a kártérítés mértékére terjednek ki, hanem a felelősség megállapítására is. A törvény ellenben nem részletezi, milyen esetben mekkora a térítés mértéke. Általánosabban fogalmaz és minden hozzájuk benyújtott és „megalapozott igény” kielégítésére kiterjed, melyet a biztosított járművezető, a jármű üzemeltetése során okozott. A kötelező biztosítás kárrendezés tehát árnyaltabban értelmezhető és gyakran találkozunk kivételekkel. Ugyanígy teljesen más szabályok vonatkoznak akkor, ha gyorsított kárrendezési eljárást kérünk. Ez ugyan azonnal készpénzes kifizetést jelent, ami elsőre hasznosnak tűnhet, de jó észben tartani, hogy ez mindig egy előre kalkulált, csökkentett összeg. Kvázi elengedünk valamennyit azért, hogy hamarabb kapjuk meg a pénzt. Sajnos vannak olyan kötelező biztosítás kárrendezés esetek, amikor nincs más lehetőségünk. Ha nem rendelkezünk elegendő félretett pénzzel, hogy előbb finanszírozzuk a javítást, és csak aztán kapjuk meg utólagosan a biztosítási kártérítést – ami ráadásul nem fogja a teljes szervizdíjat fedezni – akkor nem sok választásunk marad. Ez pedig sajnos a sufnituning megoldások felé terelgeti a kiszolgáltatottabbakat. Érdemes megjegyezni, hogy a kötelező biztosítás kárrendezés nem minden esetre terjed ki, illetve vannak olyan esetek, amik talán nem olyan egyértelműek, mégis törvényi kötelezettsége a biztosítónak téríteni őket. Nézzük tehát, mire fizet a kötelező biztosítás?

Mikor érvényesíthető kötelező biztosítás kárrendezés?

Cool-mobil Kft biztosítási ügyintézés esetén biztosak lehetünk benne, hogy jó kezekben vagyunk. Jó, ha emlékszünk rá azonban, hogy a biztosító nem szeretetszolgálat, és nem fog gondolkodás nélkül mindent téríteni. A kötelező biztosítás kárrendezés alól is vannak olyan kivételek, amik ugyan a sérült kárai, mégsem kötelessége a biztosítónak a térítés. Olyan is számos akad, ahol nem a kötelező biztosítás térít, még ha jogos is a kárigényünk.

  1. Károkozó járműben elhelyezett tárgyak

A károkozó utasai jogot formálhatnak a kötelező biztosítás kárrendezés térítésére, hiszen a jármű működtetésében vétlenek. Ha tehát összetört a mobilunk, tönkre ment a napszemüvegünk, igényelhetünk a károkozó biztosítójánál térítést személyi használatú tárgyak esetén. Ellenben, ha munkaeszközt szállítunk, arra nem terjed ki a kötelező biztosítás kárrendezés.

A vétlen gépjárműben már nincs ilyen különbségtétel, ott minden tárgyra kiterjed a térítés. Fontos azonban itt megemlékezni a KRESZ vonatkozó rakomány korlátozásairól és szabályairól. Ha ennél jobban megpakoltuk az autót, vagy szabálytalanul rakodtunk a csomagtartóra, ne várjuk a kötelező biztosítás kárrendezés térítését a rakomány sérüléséért.

  1. Személyi sérülések

Ez egy igen összetett kérdés, de általánosan elmondható, hogy a kötelező biztosítás kárrendezés hasonló elven térít, mint a személyes tárgyak esetén. A sok felmerülő költségre a károkozó autó vétlen utasai is léphetnek fel igénnyel. A sérülteknek járhat a gyógyítással, mentéssel kapcsolatos díjak térítése, létezik úgynevezett sérelemdíj az átélt megrázkódtatás ellensúlyozására, illetve a felépülési időszak olyan költségei, ami a hozzátartozóknál keletkezhet: ha ez idő alatt más kénytelen a rendszeres szállításáról gondoskodni.

  1. Megrongálódott gépjármű

A károkozó autóját értelemszerűen a kötelező biztosítás kárrendezés nem fedezi, saját casco biztosítására hagyatkozhat ilyenkor. Viszont a sérült jármű esetén is van olyan, mikor nem fizet a biztosító. Például, ha a járművet munkagépként, forgalomban való részvétel nélkül használják. A munkagép üzemmódban okozott károkat az üzemeltető vagyonbiztosításának terhére vagy peres úton lehet téríttetni. Például egy hótoló okozta kárt csak akkor térít a kötelező biztosítás, ha az felemelt toló lappal, gépjárműként közlekedett. Ha épp havat tolt és megkarcolta a kocsinkat, akkor nem.

Ugyanide tartozik, ha álló jármű rakodása közben keletkezett kár. A károkozó ugyanúgy felelős a kárért, de nem a kötelező biztosítás kárrendezés terhére, hanem saját zsebből, jobb esetben munkavégzés közbeni károkozásra is kiterjedő felelősségbiztosítása alapján.

Ugyanúgy nem érvényes a kötelező biztosítás, ha üzemi balesetben károsodik: ne adj, Isten a szervizben leesik az emelőről.

Jár viszont kötelező biztosítás kárrendezés esetén úgynevezett értékcsökkenés a vétlen jármű sofőrjének, amennyiben az autó még közel van az „újkori állapotához”. Ezt kilométer illetve eltelt évek alapján határozzák meg.

  1. Kieső munkabér, elmaradt haszon

Ha valaki felépülése idejére képtelen a munkavégzésre, igazolható munkabér kiesését szintén térítheti a biztosító. Vállalkozóknál ezt elmaradt haszon igazolásával lehet igényelni, hiszen nem munkaórák alapján keresik a kenyerüket. Ugyanígy a kötelező biztosítás kárrendezés érvényes lehet a javíttatás ideje alatt szükséges jármű pótlás költségeire. Taxiszámlák, tömegközlekedési költségek.